Onze School

Missie en visie

Missie

OBS Skoatterwiis is bij uitstek een plek waar elke leerling kennis maakt met verschillende achtergronden, levenswijzen en culturen van leeftijdgenootjes. De school is voor ons een oefenplaats waarbij de kinderen leren om te gaan met diversiteit en het accepteren en respecteren van verschillen. In dit onderwijs leren we de kinderen vaardigheden aan, die hen helpen een goede positie te verwerven in de huidige en toekomstige maatschappij en die hen helpen een volwaardige deelnemer te worden van de maatschappij. 

Onze kernwaarden zijn veiligheid, betrokkenheid en professionaliteit.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind goed in zijn vel zitten. Daarvoor is het belangrijk dat een kind zich gezien voelt. Je veilig voelen bij en met de ander (relatie) is van groot belang. Waardering en respect voor jezelf en de ander leveren het zelfvertrouwen dat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Verder is het van belang dat kinderen zich bewust zijn van hun talenten (zich competent voelen). Succeservaringen maken kinderen nieuwsgierig naar de volgende stap in de ontwikkeling. Bovendien groeit het zelfvertrouwen van kinderen.

De kleinschaligheid met een gedreven team maakt Skoatterwiis een school waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt. Hierdoor is er veel aandacht voor het individuele kind. Het team wil (verborgen) talenten van de leerlingen stimuleren. De school heeft een uitstraling met een ambitieus, actief en inspirerend karakter. Leerlingen worden door leerkrachten en de schoolinrichting uitgedaagd tot zelfstandigheid en autonomie. Leerkrachten zorgen dat er ruimte is om eigen leerdoelen mede te bepalen. Taal en denken worden gezien als belangrijke elementen bij het ontwikkelen van initiatiefrijke en kritische leerlingen.

Visie

Skoatterwiis wil het kloppende hart van Oudeschoot zijn en als school de verbinding vormen tussen peuterspeelzaal, MFA en het dorp. Het doel van Skoatterwiis is kinderen zo hoog mogelijk te laten uitstromen op vervolgonderwijs. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw.

Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina