Missie en visie

Missie

De kinderen van nu bepalen de wereld van morgen. Dat is nogal wat. Wij bereiden met zijn allen (ouders, team en samenleving) kinderen voor op die toekomst. Wij willen het beste uit de kinderen halen. Leren is essentieel om in de toekomst succes te hebben.

Onze kernwaarden zijn plezier, verbinding en toekomstgericht.

Plezier
Plezier maakt leren gemakkelijker. Leren is niet altijd leuk. Soms is het moeilijk om te blijven oefenen. Plezier maakt alles een beetje lichter.

Wij vinden het belangrijk om kinderen met plezier te laten leren. Daarom vertalen wij veel onderwijsdoelstellingen naar spelend en bewegend leren. Wij hebben een leerplein voor spelend en bewegend leren, waar kinderen middels tal van oefeningen op spelende wijze oefenen met bijvoorbeeld sommen tot 20, de tafels van vermenigvuldiging, klokkijken enzovoort. Ook maken we sprongen in onze gang op onze getallenstapstenen en hebben we onze trap bekleed met de tafels van vermenigvuldiging.

        

Verbinding
Samenleven is een kunst. Je verbonden voelen met de ander maakt ieder kind sterker. Dan gaat leren ook beter.

Wij zijn een Vreedzame School. Dat betekent dat wij preventief lessen geven over hoe je er voor elkaar kunt zijn en hoe je samen ervoor zorgt dat het leuk is op school en met elkaar. Wij leren kinderen dat zij altijd een rol hebben in een groep en dat invloed op deze rol kunnen uitoefenen. Zo bereiden we kinderen voor op de maatschappij.

Binnen ons KindCentrum is de verbinding ook terug te zien in de intensieve samenwerking die wij aangegaan zijn met onze partners. Wij geloven dat als je krachten bundelt, je meer kunt dan in je eentje. 

Zo zijn wij bijvoorbeeld één van de eerste KindCentra waarbij opvang, onderwijs en zorg geïntegreerd zijn. Wij hebben centrumcoaches als onderdeel van ons team. Dit zijn mensen die een achtergrond hebben bij jeugdhulp of pedagogiek. Dat betekent dat zij hun eigen specifieke kennis meebrengen in het team. Daar profiteren kinderen van, hier wordt het team sterker van en ouders vinden alle hulp onder één dak. We leren van en met elkaar.

Onze peuters en groep 1 werken intensief samen. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten kijken vanuit een gezamenlijke bril naar de ontwikkeling van kinderen. Dit biedt bredere kansen voor hun ontwikkeling.

Ook werken wij nauw samen met diverse partners uit de omgeving, die een plek hebben gekregen binnen ons KindCentrum, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, een kinderfysiotherapeut, een orthopedagoog, een logopediste, een buurtsportcoach, pedagogisch medewerkers van Kinderwoud en Caleidoscoop, welzijnswerkers en een jongenenwerker.

Samen zijn we sterker! 

Toekomstgericht
Een stevige basis in de beheersing van de leerstof. Je kent jezelf. Je durft voor jezelf uit te komen. Je houdt rekening met de ander. Je bent niet bang voor weerstanden. Dan ben je klaar voor de toekomst. 

Skoatterwiis biedt een veilige omgeving. Het kind centraal stellen is niet de zoveelste leus, maar nemen we serieus. Een kind kan groeien wanneer het geaccepteerd wordt zoals het is. We merken dat onze kinderen dat voelen en graag naar school gaan. 

We werken met een klein gedreven team. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat we met zijn allen de kinderen goed in beeld hebben. We werken met duidelijke structuren die kinderen houvast bieden. Kinderen zijn op weg zelfstandig te worden. We begeleiden ze op hun weg naar zelfstandigheid. Dat kan alleen wanneer de kinderen de kans krijgen te leren de dingen zelf te doen. Dat begint met het zelf kunnen aantrekken van je jas, tot het verantwoordelijk zijn voor je omgeving. 

Visie

Kindcentrum Skoatterwiis is  het kloppende hart van Oudeschoot. Het kindcentrum vormt met de school en de peuterspeelzaal de verbinding met het MFA en het dorp. Het doel van Skoatterwiis is kinderen de tools te geven om succesvol de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.  Het vervolgonderwijs vraagt om kennis en vaardigheden, maar ook en vooral een persoonlijke ontwikkeling die gericht is op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Wij geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze optimaal kunnen functioneren.

 

 

 

Gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: