Onze School

Naschoolse activiteiten

De Buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Kinderwoud. Wilt u dat uw kind gebruik maakt van Voorschoolse of naschoolse opvang, dan kunt u dat aangeven bij Kinderwoud Kinderopvang. 
Tel. 0513-610825

e-mail: info@kinderwoud.nl
www.kinderwoud.nl

 

Daarnaast worden na schooltijd diverse activiteiten georganiseerd in ons MFA. In samenwerking met de sportcoaches van de gemeenten of andere organisaties wordt op deze manier een aantrekkelijk naschools aanbod geboden voor de kinderen. Ouders en kinderen worden hiervan op de hoogte gehouden via het ouderportaal en de posters in de school.

Deel deze pagina