Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Algemene informatie

Situering van de school

O.B.S. Skoatterwiis is gevestigd in het MFA ’t Skoatterhûs en werkt samen met PSZ de Skoatterkes, De BSO, de TSO en de Huiskamer aan de ontwikkeling en de begeleiding van uw kind.

Kenmerkend voor het dorp vooral in het centrum zijn de mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. Er zijn plannen voor kleine nieuwbouwprojecten ten aanzien van woningen in de wijk. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de ontwikkelingen van de brede wijkschool welke vorm gaat krijgen op de huidige plaats van O.B.S. Skoatterwiis

De school staat in de “”Uitvinderswijk”” aan de Van Leeuwenhoekweg. De heer van Leeuwenhoek is de uitvinder van de microscoop.      


Bestuursvorm

OBS Skoatterwiis is een openbare school, die valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis. Het adres van ons bestuur is Postbus 159, 8440 AD Heerenveen.

Telefoon; 0513-656656.


Schoolplan

Elke school heeft een schoolplan. In dit schoolplan worden de onderwijskundige doelstellingen van de school nader uitgewerkt. Wilt u meer weten over het onderwijs op OBS Skoatterwiis, vraag dan eens aan de directie om het schoolplan. U kunt het op school inzien.


Samenstelling van het team

Er werken op dit moment 5 vaste personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Twee mensen doen allerlei werkzaamheden ter ondersteuning van de goede gang van zaken op school. Er is een onderwijsassistent en een administratief medewerker.