Gezonde school

Een goede fysieke en mentale gezondheid is de basis voor de schoolprestaties en het welbevinden van een kind in het algemeen. Als kindcentrum vinden wij het belangrijk om hier actief een bijdrage aan te leveren en kinderen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl.

Wij zijn een gecertificeerde “gezonde school”. Concreet ziet u dit terug in bijvoorbeeld de lesuren sport en beweging, de invulling van activiteiten, het beleid ten aanzien van bijvoorbeeld pauzesnacks en traktaties en de projecten die wij jaarlijks organiseren rondom gezondheid of gezonde voeding.