Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Schooltijden en vakanties

Om 8.25 uur worden de deuren voor de groepen 1 t/m 8 geopend. De kinderen mogen dan naar binnen gebracht worden (voor de groepen 1/ 2) .Alle ouders verzoeken wij op tijd aanwezig te zijn en niet in de klas te blijven, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen.

Mocht u informatie willen of vragen hebben over uw zoon/dochter, dan verzoeken wij u na schooltijd contact op te nemen met de leerkracht. Dan is er tijd en gelegenheid om u te woord te staan. Na schooltijd is er ook de mogelijkheid om werk van uw kinderen te bekijken.

 

De schooltijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.00 uur.

 

De gymtijden

De groepen hebben gym in de gymzaal op de dinsdag en de donderdag.
De groepen 1 t/m 4 na de ochtend pauze en de groepen 5 t/m 8 in de middag.

 

Vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017

 

Herfstvakantie                                              15-10-2016 t/m 23-10-2016

Studiedag De Basis                                      24-10-2016

Kerstvakantie                                               24-12-2016 t/m 08-01-2017

Voorjaarsvakantie                                        17-02-2017 t/m 26-02-2017

Goede vrijdag / Pasen                                  14-04-2017 t/m 17-04-2017

Meivakantie                                                  22-04-2017 t/m 07-05-2017

Hemelvaart                                                  25-05-2017 t/m 26-05-2017

Pinksteren                                                    05-06-2017

Zomervakantie                                             21-07-2017 t/m 03-09-2017