Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

MFA partners

In het MFA wordt zowel voorschoolse en naschoolse opvang verzorgd.

Kinderwoud is een organisatie die kinderopvang verzorgt in de breedste zin van het woord voor kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar; Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Voor- tussen en naschoolse opvang, Gastouderopvang en Thuisopvang.

Ook is het kinderdagverblijf gevestigd in het MFA.