Missie en visie

Missie

De kinderen van nu bepalen de wereld van morgen. Dat is nogal wat. Wij bereiden met zijn allen, ouders, school, samenleving kinderen voor op die toekomst. Wij willen het beste uit de kinderen halen. Leren is essentieel om in de toekomst succes te hebben.

Onze kernwaarden zijn plezier, verbinding en toekomstgericht

Plezier
Plezier maakt leren gemakkelijker. Leren is niet altijd leuk. Soms is het moeilijk om te blijven oefenen. Plezier maakt alles een beetje lichter.

Verbinding
Samenleven is een kunst. Help je elkaar verder? Gun je de ander ook iets? Geef je een opsteker of geef je een afbreker?  Een afbreker blijft veel langer hangen. Een afbreker zorgt ervoor dat je sneller opgeeft. Je verbonden voelen met de ander maakt ieder kind sterker. Dan gaat leren ook beter.

Toekomstgericht
Een stevige basis in de beheersing van de leerstof. Je kent jezelf. Je durft voor jezelf uit te komen. Je houdt rekening met de ander. Je bent niet bang voor weerstanden. Dan ben je klaar voor de toekomst. 

Skoatterwiis biedt een veilige omgeving. Het kind centraal stellen is niet de zoveelste leus, maar nemen we serieus. Een kind kan groeien wanneer het geaccepteerd wordt zoals het is. We merken dat onze kinderen dat voelen en graag naar school gaan. 

We werken met een klein gedreven team. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat we met zijn allen de kinderen goed in beeld hebben. We werken met duidelijke structuren die kinderen houvast bieden. Kinderen zijn op weg zelfstandig te worden. We begeleiden ze op hun weg naar zelfstandigheid. Dat kan alleen wanneer de kinderen de kans krijgen te leren de dingen zelf te doen. Dat begint met het zelf kunnen aantrekken van je jas, tot het verantwoordelijk zijn voor je omgeving. 

Visie

Kindcentrum Skoatterwiis is  het kloppende hart van Oudeschoot. Het kindcentrum vormt met de school en de peuterspeelzaal de verbinding met het MFA en het dorp. Het doel van Skoatterwiis is kinderen de tools te geven om succesvol de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.  Het vervolgonderwijs vraagt om kennis en vaardigheden, maar ook en vooral een persoonlijke ontwikkeling die gericht is op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Wij geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw.

 

 

Gerelateerde documenten: