Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Skoatterwiis is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Missie en visie

Missie:  De maatschappij dat ben jij!

OBS Skoatterwiis zien wij bij uitstek als een plek waar elke leerling kennis maakt met verschillende achtergronden, levenswijzen en culturen van leeftijdsgenootjes. De school is voor ons een oefenplaats waar wij de kinderen leren om te gaan met diversiteit en het accepteren en respecteren van verschillen. 

Centraal hierop staat dat onze kinderen zich verbonden voelen met kleinere en grotere maatschappijen en de samenleving als geheel. De kinderen daarin kunnen en willen participeren, een eigen plaats in nemen en hun verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van zich zelf, anderen en hun omgeving.

Wij zien het als taak om kinderen up to date onderwijs aan te bieden. In dit onderwijs leren we de kinderen competenties (vaardigheden) aan, die hen helpen om zich zelf een goede positie te verwerven in de huidige en toekomstige maatschappij en die hen helpen een volwaardig deelnemer te worden van de maatschappij.

De zeven kernwaarden van OBS Skoatterwiis zijn:

  • eerlijkheid
  • openheid
  • verbondenheid
  • uitdaging
  • passie
  • ruimte
  • open leerhouding

Visie

Onze visie is ambitieus, uitdagend, betekenisvol en doet het collectieve hart sneller kloppen. Met onze visie wordt gekeken naar het toekomstbeeld van de school. 

Onze passie is om de kinderen uitdagend onderwijs met actieve werkvormen aan te beiden, die bijdragen aan een nieuwsgierige -, open – en onderzoekende basishouding. Met deze basishouding zijn kinderen opgewassen tegen steeds weer nieuwe vragen, uitdagingen en dilemma’s die zij in de snel veranderde samenleving tegen zullen komen. We willen met deze basishouding bereiken dat er in de maatschappij deuren open gaan voor onze kinderen.