Naschoolse activiteiten

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook na schooltijd een gevarieerd aanbod hebben. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en in aanraking komen met nieuwe activteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toneelspelen, een instrument bespelen, timmeren of leren koken.

In samenwerking met de sportcoaches van de gemeenten, andere organisaties en bedrijven uit de buurt wordt enkele blokken per jaar onder leiding van professionals een aantrekkelijk naschools aanbod geboden voor de kinderen. Ouders en kinderen worden hiervan op de hoogte gehouden via het ouderportaal en de posters in de school.

Daarnaast verzorgt de Stichting Caleidoscoop structureel op woensdag- en vrijdagmiddag de Huiskamer. Kinderen die de basisschool bezoeken zijn gratis welkom om te knutselen en spelen. 

Elke donderdagmiddag kunnen de kinderen van onze school structureel gratis deelnemen aan de Sportinstuif van de Kraijcek Foundation.