Buitenschoolse Opvang

Wij bieden inpandig (nog) geen buitenschoolse opvang aan. Wel werken wij nauw samen met Kinderwoud. Kinderen die gebruik maken van de BSO van Kinderwoud worden uit school door pedagogisch medewerkers van Kinderwoud opgehaald. 

Wilt u dat uw kind gebruik maakt van voorschoolse of naschoolse opvang, dan kunt u dat aangeven bij Kinderwoud Kinderopvang. 
Tel. 0513-610825

e-mail: info@kinderwoud.nl
www.kinderwoud.nl