Leerlingenraad

Ons KindCentrum vindt het belangrijk dat kinderen een stem hebben en mogen meebeslissen. Daarom hebben wij een leerlingenraad. Deze leerlingenraad wordt jaarlijks in september gekozen na een heuse campagnevoering middels een leerlingenraadverkiezing.

Deze raad vergadert zo'n 6 tot 8 keer per jaar, in samenwerking met de OV en MR, met de directeur over diverse onderwerpen.

Zj hebben eenzelfde rolverdeling als in iedere vereniging; zo is er een voorzitter, een secretaris etcetera. Ieder lid heeft een specifieke taak. In de school is gevisualiseerd wat onze leerlingenraad al bereikt heeft. Jaarlijks maken we de balans op. Hier zijn we natuurlijk apetrots op!