Medezeggenschapsraad

Ouders en teamleden hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen.

De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden. De MR is een formeel orgaan en heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. In de MR worden zaken besproken als schoolregels, protocollen, plannen, werkwijze op school en de kwaliteit van het onderwijs. De MR bestaat op onze school uit 2 ouders en 2 teamleden. De MR vergadert zo'n zes tot acht keer per jaar. Afhankelijk van de inhoud van de vergadering, wordt de directeur ook als gast uitgenodigd.

Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR.

Wilt u meer informatie over de MR of GMR, neemt u dan contact op met:

Voorzitter MR: Karen Wijbrandi, mrskoatterwiis@ambion.nl