Oudervereniging

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. 

De Oudervereniging (OV) is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school.

Samen met het team organiseren zij - met hulp van de ouderbijdrage - de vieringen en feesten op school zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de avondsvierdaagse, de laatste schooldag enzovoort.

De OV zorgt ervoor dat de school thematisch is aangekleed of het plein is versierd, zij zorgt met Sinterklaas en Pasen voor een cadeautje of traktatie voor de kinderen, zij helpt met het organiseren van tal van andere leuke activiteiten, waar alle kinderen van ons KindCentrum van profiteren. Ook is de Oudervereniging mede-verantwoordelijk voor het Schoon Belonen, een project waarbij onze school samen met ouders uit de wijk de wijk schoon houdt.

Deze ouders verzorgen veel werk achter de schermen. Dit werk is lang niet altijd zichtbaar, maar het is van grote waarde. Zonder de inzet van onze OV zouden we deze activiteiten niet kunnen organiseren.

Wij prijzen ons rijk met een actieve OV.

Wilt u meer informatie over de OV, neemt u dan contact op met:

 

Voorzitter OV: Mevr. C. Roest, c.roest@hotmail.com